CONIX RDBM Architects | STRIJD TEGEN KLIMAATCRISIS
strijd tegen klimaatcrisis, CONIX RDBM Architects, engagement, petitie, Belgische architecten
18406
single,single-post,postid-18406,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded,

NIEUWS

STRIJD TEGEN KLIMAATCRISIS

12 nov 2019
352515303412Belgian_architects_declare

CONIX RDBM Architects is één van de ‘founding fathers’ van het initiatief ‘Belgian Architects Declare Climate and Biodiversity Emergency’ samen met enkele andere Belgische architectenbureaus. Zo willen we een actieve rol opnemen en ons engageren in de strijd tegen de klimaatcrisis.

Duurzaamheid is naast ethiek één van de waarden waar ons kantoor voor staat. Wij verbinden ons ertoe om onze werkwijze te optimaliseren om zo te komen tot architectuur en stedenbouw die een positievere impact hebben op onze leefomgeving.

 

Visietekst ‘Belgian Architects Declare Climate and Biodiversity Emergency’

Klimaatverandering en een tanende biodiversiteit zijn de grootste problemen van onze tijd. Gebouwen en de bouwsector spelen daarin een grote rol. Ze zijn goed voor bijna 40% van de energiegerelateerde uitstoot van koolstofdioxide (CO2). Daarnaast hebben ze ook een aanzienlijke invloed op onze natuurlijke habitat.

Er is nood aan een paradigmaverschuiving binnen de bouwsector, willen we tegemoetkomen aan de noden van onze maatschappij zonder daarbij de ecologische grenzen van onze planeet te overschrijden. Samen met onze klanten moeten we streven naar gebouwen, steden en andere infrastructuur als ondeelbare componenten van een groter, voortdurend vernieuwend en zelfvoorzienend systeem.

De kennis en technologie zijn voorhanden om te starten met die transformatie. Hetgeen ontbreekt is collectieve wil en durf.

We zullen trachten om:

De problematiek aan te kaarten door:

Het bewustzijn te vergroten bij onze opdrachtgevers en onze confraters omtrent de problematiek rond biodiversiteit en klimaat, en de nood aan actie bij onze klanten en toeleveranciers.

Bij elk nieuw project de ambitie te koesteren om een positieve bijdrage te leveren aan de vermindering van de klimaatverandering en om onze klanten aan te moedigen hetzelfde te doen.

De overheid ervan te overtuigen om de problematiek aan te pakken. Concreet willen we dat doen door:

Ze aan te sporen om regeneratieve ontwerppraktijken te ondersteunen.

Ze ertoe aan te zetten om bij openbare aanbestedingen strengere eisen te stellen aan de duurzaamheidscriteria, energiezuinigheid, circulariteit en ruimtelijk rendement en deze aspecten sterker laten doorwegen ten nadele van de prijs.

Daadwerkelijk werk te maken van een ambitieus woonbeleid, gericht op duurzaam en betaalbaar wonen en vrijwaring van de open ruimte. In Vlaanderen moet de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen omgezet worden in concrete maatregelen.

 

Duurzaam ontwerpen in onze dagelijkse praktijk toe te passen door:

De transitie naar koolstofarme materialen in ons werk te versnellen.

De levensduur van bestaande gebouwen te verlengen indien haalbaar, als milieuvriendelijker alternatief voor sloop en nieuwbouw.

Verder samen te werken met ingenieurs, aannemers, en klanten om de bouwafvalberg te verkleinen.

Nieuwe verdienmodellen zoals Product-Service Systems (PSS) te stimuleren, waarbij niet langer producten verkocht, maar wel diensten geleverd worden via producten die eigendom blijven van een bedrijf.

De verspilling van materialen in architectuur en stedenbouw te verminderen

Circulariteit waar mogelijk op te nemen in onze ontwerppraktijken

 

Verantwoord om te gaan met de nog beschikbare ruimte in België door:

Het gebruik van de beschikbare ruimte te optimaliseren

In te zetten op verdichting en zuinig grondgebruik.

De inname van open ruimte te minimaliseren en om de ruimtelijke footprint van de mens te verkleinen door verdichting en ontharding.

Meer kansen te creëren voor biodivers groen in stedelijk en industrieel gebied.

Duurzame mobiliteit waar mogelijk op te nemen in onze ontwerppraktijken.

Opdrachten die indruisen tegen bovenstaande principes in vraag durven te stellen bij de opdrachtgever en hem/haar trachten te overtuigen om de opdracht te herzien.

 

Klik op de website.