CONIX RDBM Architects | Stedenbouw
3857
page,page-id-3857,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded,

Stedenbouw

Masterplan

Wij benaderen de ontwikkeling van een gebied niet als een losstaand gegeven, maar plaatsen deze in de context: we brengen ook de relatie met de omgeving, bestaande knelpunten en potenties in kaart. Het doel is steeds een belangrijke meerwaarde voor de omgeving te genereren. De eindrapportering resulteert in een visie die kan dienen als toetsingskader voor verdere ontwikkeling en die eventueel wordt vertaald in een RUP( ruimtelijk uitvoeringsplan), een beeldkwaliteitplan, een landschapsinrichting,… .  
 

Stedenbouwkundig plan

Onze stedenbouwkundige plannen worden opgesteld voor de bouw of herstructurering van beperkte gebieden en betreffen het schaalniveau van de respectievelijke projecten. De plannen voldoen aan de eisen die zijn gesteld aan ruimtelijke en functionele aspecten, zoals die vaak beschreven zijn in een stedenbouwkundig bestemmingsplan van de gemeente. Bij het opstellen van stedenbouwkundige plannen wordt ook rekening gehouden met gemeentelijke Welstandsnota’s, die het beleids- en toetsingskader vormen waarmee over stedenbouwkundige plannen door Welstand wordt geadviseerd.