CONIX RDBM Architects | ESG
3942
page,page-id-3942,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded,

ESG

Onze visie op de gebouwde omgeving is verwoord aan de hand van een aantal kernwaarden: MEERWAARDE, CONTEXT, DUURZAAMHEID, MAATSCHAPPELIJKE IMPACT en KENNIS & KUNDE.

Een groot deel daarvan kan worden geschaard onder ons ESG-beleid. We bouwen immers voor mensen en door te bouwen, grijpen we in in hun leven, in het milieu en in de gebouwde omgeving.

 

duurzame ontwikkeling: “een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om in hun behoeften te voorzien”.

 

Met de toegenomen belangstelling en het bewustzijn van het grote belang van verantwoord ESG-beleid zijn we als architecten erg blij. Al tijdens onze studie leerden we dat wij een bijdrage moeten leveren aan het welzijn en welbevinden van mens, maatschappij en milieu. In de afgelopen decennia hebben we die boodschap en die overtuiging altijd uitgedragen aan onze klanten, onze stakeholders en onze medewerkers. Gelukkig is nu de tijd aangebroken dat er een veel breder besef is ontstaan dat we hier samen aan moeten blijven werken.

CONIX RDBM Architects heeft de essentie van ESG sinds haar oprichting integraal verweven in haar organisatie. Wij beseffen dat het onze plicht is om helder en transparant zorg te dragen voor alle generaties.

 

MISSIE STATEMENT

Ons missie statement is een goed uitganspunt waarvan ons einddoel is: creëren van meerwaarde voor mens en maatschappij.

 

LIVABLE LOVABLE PROJECTS

De CONIX Family -CONIX RDBM Architects, CONIX COOL INTERIOR en LiPS- wil LIVABLE LOVABLE projecten realiseren. Dat doen we samen met onze stakeholders en daarvoor hebben we de afspraken met onszelf, met elkaar en met onze planeet vastgelegd in het manifest Livable Lovable.

 

ARCHITECTS DECLARE

Wij erkennen de milieucrisis en verplichten ons ertoe er vanuit onze praktijk alles aan te doen de klimaatproblemen en het verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen. Daarom hebben wij de petitie  DArchitecseclare ondertekend.

 

100% CIRCULAIR

Om de daad bij het woord te voegen hebben ons kantoor verplaatst naar een ‘plint-locatie’ en er een sociale ontmoetingsplek van gemaakt: CASA CONIX. Daarmee willen we een impuls geven aan het maaiveld en onze directe omgeving, door dynamiek, beweging en betrokkenheid bij onze buurt te stimuleren. Tegelijk hebben we onze volledige inrichting 100% circulair gerealiseerd. Alles wat we binnen hebben gebracht is hergebruikt of kan worden hergebruikt.

 

NEN-EN-ISO 9001

CONIX RDBM Architects is NEN gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001: 2015. We hanteren een kwaliteitshandboek dat tevens de beschrijving vormt van ons kwaliteitsmanagementsysteem. Dit is een geheel van afspraken en maatregelen bedoeld om onze klanten een hoge mate van kwaliteit te kunnen leveren. Wat wij beloven willen wij ook nakomen en om afspraak en opvolging te waarborgen is ons kwaliteits-managementsysteem gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001: 2015.

 

MADASTER

Wij zijn partner van Madaster. Dat is het kadaster voor materialen en producten waarin data wordt vastgelegd over alle materialen en producten die verwerkt zijn in een object, zoals een brug of gebouw. Daardoor wordt inzicht verkregen in o.a. de losmaakbaarheid, embodied carbon en toxiciteit van materialen en producten en of materialen en producten hergebruikt kunnen worden. Zo verminderen we drastisch de hoeveelheid afval, reduceren we CO2-uitstoot en zorgen we beter voor onze planeet.

 

CIRCUBUILD

Wij zijn partner van Circubuild. Het doel van Circubuild bestaat erin ontwerpers en bouwprofessionals de belangrijkste principes van circulair bouwen mee te geven, aan de hand van FAQ’s en casestudy’s, maar ook via andere relevante content als artikels, interviews, video’s, columns.

 

BELOFTE

Wij beloven dat al In 2025 al onze ontwerpen CO2-neutraal zijn. En als ze dat niet zijn, weten we waarom.

 

Environmental, Social & Governance: ESG is the ability of maximizing long term financial performance while contributing to environmental and social development through good governance.

 

CONIX RDBM Architects is op alle mogelijke vlakken (bewust en onbewust) bezig om projecten te maken waar iedereen blij van wordt. Dat doen we samen met onze stakeholders en daarvoor hanteren we deze afspraken met onszelf, met elkaar en met onze planeet. Wij vinden dat het voor iedereen vanzelfsprekend zou moeten zijn om ‘Livable Lovable’-projecten te realiseren waar mensen graag in wonen, werken, leven en naar kijken? Dat maakt de mensen en onze planeet pas echt blij!