CONIX RDBM Architects | VISIE
3942
page,page-id-3942,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded,

VISIE

De architectuur die we nastreven, is het resultaat van meerdere aspecten: de locatie van het gebouw, het ruimtelijke concept, de materialisering, de detaillering en de afwerking. Het architectonisch resultaat refereert daarbij niet alleen aan de omgeving, maar weerspiegelt vanzelfsprekend ook de tijdsgeest.

Daarnaast streven we naar een helder ontwerp, dat tot uitdrukking komt in de behandeling van de buitenruimte en de ruimtelijkheid van het interieur. Kernwoorden waardoor we ons laten leiden zijn: functionaliteit, ruimtelijke ervaring en verrassing.
 

Meerwaarde

De waarde van architectuur draait niet louter om het gebouw op zichzelf. De gevoelswaarde ervan is minstens even belangrijk: de spirit van het gebouw, de dynamiek, de meerwaarde voor de omgeving.

Zowel het materiële als het immateriële bepalen de meerwaarde van architectuur. Daarom toetsen we elk ontwerp aan de volgende parameters: context, duurzaamheid en de maatschappelijke impact.
 

Context

Elk project geeft een uniek antwoord op een unieke plaats. Afhankelijk van de plek zal de architecturale invulling bescheiden, of eerder manifest zijn. De keuze wordt door de bebouwde en de culturele context ingegeven. De al of niet complexiteit van de plaats vormt de aanleiding en geeft ons architecturale aanknopingspunten.

We creëren zowel architectonische als stedelijke ruimten die verrijkend zijn voor de leefwereld van de mens. Daarin schuilt de fundamentele overtuiging van onze architectuur. Elk gebouw moet de dialoog aangaan met de behoeften van een specifieke plek en met de tijdsgeest.

De eigenschappen van de context en onze interpretatie ervan, vormen voor ons het uitgangspunt voor de architectuur. Belangrijke kernwoorden daarbij zijn: herkenning, collectief geheugen, betekenis en meerwaarde.

Alleen daardoor ontstaat architectuur die een bijdrage vormt aan de omgeving, die esthetisch waardevol is en die een meerwaarde vormt voor zowel mens als maatschappij.
 

Duurzaamheid

Tegen het jaar 2050, zal 60% van de wereldbevolking als gevolg van een toenemende groei in steden leven. Alleen al daarom is duurzaam bouwen een noodzaak.
De gebouwde omgeving is een van de belangrijke sectoren voor duurzame doelstellingen zoals CO2- reductie, het terugdringen van materiaalgebruiken voor het verbeteren van de lifecycle van gebouwen.

We streven ernaar om in al onze gebouwen minder energie en materiaal te verbruiken, en zijn ons er zeer van bewust dat de manier van bouwen, beheren, renoveren en onderhouden van gebouwen van grote invloed is op deze doelstellingen.

In onze ontwerpen houden we rekening met het verbeteren van milieuprestaties, waardoor de gebruikskwaliteit verbetert en de totale levensloopkosten verlagen. Het resultaat zijn gebouwen met een langere levensduur en een duurzamer karakter. Dat betekent winst voor onderhoud, minder verontreiniging bij gebruik, beter materiaal- en energiegebruik, meer flexibiliteit en minder omgevingshinder bij bouw en gebruik.

We houden niet alleen rekening met energieprestaties en materiaalgebruik, maar streven ook naar gebouwen met een lange levensduur, die vanwege hun flexibiliteit die al in het ontwerp is opgenomen, flexibel in het gebruik, en in de tijd aanpasbaar zijn.
 

Maatschappelijke impact

De begrippen maatschappij en architectuur hebben veel met elkaar te maken. Beide zijn als gevolg van de maatschappelijke en sociale voortgang voortdurend in beweging. Die veranderingen vragen telkens weer om innovatieve concepten. Wij kunnen bogen op een ruime ervaring met dergelijke concepten die steeds weer worden aangepast en geoptimaliseerd. Deze houding levert ontwerpen op met meerwaarde voor nu en voor de toekomst.

De menselijke schaal in relatie tot die van de directe omgeving zijn daarvoor het uitgangspunt en we realiseren ons dat het niet alleen de mens is die onze aandacht verdient, maar de harmonieuze interactie tussen de mens en zijn leefwereld, zijn omgeving.

De verstedelijking krijgt hierdoor een extra dimensie en plaatst ons voor belangrijke uitdagingen. We zijn ons bewust van de gevolgen daarvan en zoeken naar innovatieve oplossingen. We laten ons bij onze ontwerpingrepen steeds leiden door het aanwezige stedelijk weefsel en beschouwen de stad als het resultaat van verleden en heden, maar ook als een plaats voor de toekomst. Ook een stad is flexibel en voortdurend in beweging, waarmee wij bij al onze ontwerpen rekening houden. Wij beschouwen de stad niet alleen als een artistiek product, maar vooral als een habitat voor de huidige en toekomstige generaties.
 

Kennis & kunde

De binnen CONIX RDBM Architects aanwezige kennis en kunde is het resultaat van een voortdurende zoektocht naar de mogelijkheid van kennisoverdracht en innovatie. Al onze projecten zijn een bron van waardevolle informatie en voeden ons leerproces bij de uitbouw van een multidisciplinair team. Alle medewerkers onderhouden hun kennis en worden continu geprikkeld om de grenzen ervan te verleggen.

Ervaring en diepgang vormen het fundament van ons handelen. We brengen binnen een multidisciplinair team alle disciplines bijeen die nodig zijn voor het project en dragen vanaf de allereerste projectdefinitie zorg voor een gedegen budgetbeheer.
 
 
CONIX RDBM Architects stelt zich als voornaamste taak om te voldoen aan de wensen van zijn opdrachtgevers. We vergeten daarbij echter niet dat we bouwen voor mensen en dat we door te bouwen, ingrijpen in de stedelijke omgeving. Gebouwen moeten een meerwaarde vormen, zowel voor de gebruikers, voor de omgeving en voor de mensen die een gebouw alleen maar zien en in het stedelijk weefsel ervaren.